ما در سایت فراذهن تمام دغدغه‌ی خود را در حوزه‌ی توسعه فردی قرار داده‌ایم.

و تلاش ما بر این است که با مطالعات گسترده‌ و هدفمند در این زمینه، محتوای مناسبی ارائه دهیم. محتوایی که در درجه اول جزو مطالب سبز باشد و در درجه دوم اصیل و کاربردی باشد.

ما بر این باوریم که شرایط حاکم بر مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز علمی به گونه‌ایی نیست که مهارت‌هایی جهت رشد و پیشرفت شخصی بیاموزیم. و سیستم آموزش و پروش بیشتر کتاب محور است تا مهارت محور.

بنابراین چشم‌انداز ما، یادگیری هدفمند با رویکرد تحلیلی و کاربردی در حوزه‌ی توسعه فردی است که از طریق آن‌ درک بهتری نسبت به خود و دنیای اطراف‌مان پیدا کنیم و بر چالش‌های زندگی فائق آییم.

سایت فراذهن از فروردین سال ۹۹ راه‌اندازی شد و سرپرستی آن به عهده‌ی حسن حسینی نژاد است.