ورود توسط hosseininejad

قدرت اراده

قبل از پاسخ به سوالات بالا این آزمایش معروف را بخوانید. والتر میشل روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد…